Producten

 

De eisen die gesteld worden bij het ontwerpen van diverse machines, hebben nog vaak tot gevolg dat de machines veel geluid voortbrengen. Het is algemeen bekend dat geluid gezondheidschade kan veroorzaken. Het verblijf in een (werk)omgeving met een hoog geluidniveau is al snel oncomfortabel en veroorzaakt stress en vermoeidheid. Het is daarom goed dat er ook voor wat betreft geluideisen internationale normen en regels gelden.

  FoamDiv2

 

Als het ontstaan van geluid niet aan de bron kan worden vermeden, zal voorkomen moeten worden dat het geluid doordringt naar andere plaatsen. Als het geluid ontstaat in een ruimte waar het schade kan veroorzaken, moet het geluid ook in die ruimte worden bestreden.

  FoamDiv3

 

Er is veel onderzoek gedaan naar geluid en geluidisolatie. In de praktijk gaat het echter niet alleen om geluid. Ook andere omgevingsfactoren zijn van belang. Denk hierbij aan benodigde ventilatie en brandnormen. Federtex heeft dan ook voor verschillende toepassingen de juiste materialen